Mar. 16, 2016

Филеци

Филеците се правят от Тодоровден до Лазаровден. Всяка неделя момите и ергените се събират на хорището и играят най- различни пролетни игри.

Великите Великденски пости продължават 50 дни. През това време не се играят хора, не се свири гайда и не се бие тъпан. Младежите и децата правят ФИЛЕЦИ. 
По- интересни игри са:
- Провиране- тунел: Участниците се хващат за ръце или за кърпи, нареждат се в колона по двама, вдигат си ръцете като образуват  дъга и по двойки се провират, като се започва отзад напред, докато двойките се изредят няколко пъти. Пее се песента "Жиравья, вийе буравья". 
- Делене или сечене: две по две момите се хващат за ръце и тръгват. Момъкът, който харесва една от момите, им препречва пътя, замахва силно с ръка или кърпа и дели момите. Те започват да бягат, а той гони мамата, която повече харесва, и я хваща. Втората мома се връща при момите и се залавя за друга  и отново правят двойка. Следващите дветръгват и тях ги секат и така, докато се изредят всички и се надбягат моми и ергени. 
- Двама са малко, трима са много: Нареждат се в кръг моми и ергени по двойки като момите са отпред, а момците са отзад. Двама са свободни и се гонят. Обикновен момъкът гони момата. Тя застава пред една двойка и казва :" Двама са малко". Момъкът, който е отзад, казва: "Трима са много", и започва да гони първия гонещ; ако го настигне- го удря с ръка, с каиш, с каквото може. Така играта продължава. 
- Прескочи кобила: момчетата се нареждат в кръг, но са преведени като кобила. Крайното момче прескача всички, като се опира с ръце на гърба на наведеното момче. Щом ги прескочи всичките, се нарежда най- отпред, навежда се като кобила и последният започва да прескача. Така, докато им е интересно и забавно. 
- Синджир, бяло Раде ле: три моми, обикновено по- малки или деца, клякат на три места във вид на триъгълник. Останалите моми се хващат за ръце като за хоро. Една по- яка мома води и дърпа момите, а те с бърза стъпка се въртят и пеят : "Синджир бяло Раде ле, Раде ле, още ми първо любе ле, любе ле...". И така момите играят, докато момчетата играят на  Прескочи кобила и др. 
- Дърпане на въже: момите и ергените се нареждат в две колони и се наддърпват. Това понякога става и без въже, а с хващане за кръста. Когато се дърпа, част от едната група отиват в другата, защото са ги придърпали, и така, докато ги победят. 
- Надпяване: било е много застъпено по време на филеците. Момите и ергените са се надпявали, като са използвали надпяването за похвали и осмиване. Всичко се е правело за шеги и смях. 
- Когато момите и ергените играят, децата играят отделно или по махали. Те играят на: Елате, момне ле, да си потропнем; Ерименче, Позлатенче; Сляпа баба; Броене; Криеница. 
В Малко Търново всяка година се правят пролетни игри- филеци.

 

 

Автор:Жечка Калоянова