с.Близнак

Близнак е село в Югоизточна България. То се намира в община Малко Търново, област Бургас. Старите имена на селото са Каравиран, Караеврен ( в превод от турски означава “черен змей”). Под името Каравиран селото фигурира в данъчния регистър на Анхиалската кааза от втората половина на ХVІІ век.

Селото се споменава за пръв път в османски данъчни регистри от 17 век. По това време то се нарича Каравиран или Караеврен (в превод от турски означава „черен змей“). В 1900 година Караеврен брои 80 мюсюлмански къщи.  Присъединено е към България след Балканската война от 1913, след което жителите му се изселват в Османската империя, а на тяхно място идват български бежанци от Източна Тракия - от село Кулата (36 семейства), Ереклер (19 семейства), Алмаджик (11 семейства), Кадиево (9 семейства), Пирок (9 семейства) и други. През 1926 година населението на селото е 608 души, през 1985 г. - 92 души, а през 2007 г. - 52 души. В близост до селото се намират изворите на река Младежка (Карамлък) и няколко долмена.

Църква “Св. Богородица” 

Издигната е през 2004 г. на мястото на старата едноименна църква, построена веднага след заселването през 1913 г. на бежанците от Източна Тракия. В началото на 80-те години на ХХ век тя се саморазрушава заради нестабилната си дървена конструкция. Иконите от стария храм в момента се намират в църквата на с. Варовник.

Празникът на с. Близнак се отбелязва със събор в деня на Малка Богородица (21.09).

ЗАПАЛИЛА СЕ КУЛАТА, КУЛАТА ,КАРАЕВРЕНСКАТА...
/ Песни за Караевренската катастрофа и Странджанската буна /