с.Звездец

Звездец се намира в планината Странджа, близо до река Велека. Селото е част от територията на Природен парк „Странджа“.

Селото се споменава за пръв път през 17 век под името Гьоктепе, като по това време е важен животновъден център и едно от най-големите села в Странджа. В края на 18 век и началото на 19 век е неколкократно опожарявано от кърджалии. В началото на 19 век в Гьоктепе е основано първото училище в Странджа, а жители на селото взимат участие в Руско-турската война от 1828-1829 г. Звездец е един от центровете на Преображенското въстание през 1903 г., като решението за началото му е взето в близката местност Петрова нива. За войвода на участъка е избран Киро Узунов. При потушаването на въстанието 25 от 100 къщи, църквата и училището са изгорени, а населението напуска селото.  През следващите години част от тях се завръщат, а след Балканските войни (1912 – 1913 г.) в селото се заселват и бежанци от Източна Тракия. Към 1926 г. жителите му са 574 души.

Разположено е в подножието на Селски баир, на високо и огледно място, от което се разкрива панорама към Централна Странджа. В селото и неговите покрайнини има около 60 извора и чешми. Интересни за посещение са параклис „Св. Петка”, на около 2 км южно от селото, подновеният параклис „Господьовото манастирче”, „Успение Богородично” – параклис в самото село. В Звездец 12 къщи са обявени за архитектурни паметници.
След селото, в посока М. Търново, е разклонът за Петрова нива, местност, свързана с избухването на Преображенското въстание през 1903 година. 

Селският събор е през месец юли.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КРИВИНИЗОВО” Обявена е през 1991 година с цел опазване на естествени горски съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и странджанска боровинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове, като египетския лешояд. Заема част от южните склонове към долината на река Велека.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „МОРЯНЕ”
 Разположена е на скалистия десен бряг на река Велека, на около 4 км югозападно от село Звездец. Гнездят много редки видове птици. С такава цел е поставена под защита - запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червената книга на Република България и в списъка на застрашените видове в Европа.