Гледайте очи, гледайте...

Гледайте очи, гледайте Жечка Сланинкова

Атанас дума Никола

Атанас дума Никола

Жечка Сланинкова Наньо отгоре вървеше

Жечка Сланинкова Наньо отгоре вървеше

Жечка Сланинкова Горкият мале млад Стоян

Жечка Сланинкова Горкият мале млад Стоян

Жечка Сланинкова Слънцето трепти захожда

Жечка Сланинкова Слънцето трепти захожда

Жечка Сланинкова Георги биволи пъдеше

Жечка Сланинкова Георги биволи пъдеше

Жечка Сланинкова Тодорка двори метеше

Жечка Сланинкова Тодорка двори метеше

Жечка Сланинкова Я вчера Станко

Жечка Сланинкова Я вчера Станко

Жечка Сланинкова Индже през гора вървеше

Жечка Сланинкова Индже през гора вървеше

Жечка Сланинкова Jechka Slaninkova Ябълко,златна ябълко

Жечка Сланинкова Jechka Slaninkova Ябълко,златна ябълко

Жечка Сланинкова - Доне ле

Жечка Сланинкова - Доне ле

Жечка Сланинкова - Дико отдолу идеше

Жечка Сланинкова - Дико отдолу идеше

Жечка Сланинкова - Гледайте очи, гледайте

Жечка Сланинкова - Гледайте очи, гледайте

Жечка Сланинкова Я, кажи, Калино

Жечка Сланинкова Я, кажи, Калино