Страти на Ангелак думаше - текст

Слънцето трепти захожда - текст

Що не ме ожениш мале ле - текст

Димо седи на дугенье -текст

Мари Величко, Величко - текст

Гинкината - текст

Прочу се врачка от Странджа - оригинален вариант и солфеж - текст

Прочу се врачка от Странджа - текст

Блазя му, мале, на Георги -текст

Стано, Стано - текст

Страти Войвода - текст

Димчо ле, гайдарджийче ле - текст

Попе ле, папа Славеле - текст
Поп Слав предаде четата на Георги Кондолов

Да не кълне майка си -солфеж - текст

Да не кълне майка си - текст

Баща кълне дъщеря си, че е хубава и турците я искат - текст

Не иска булка да стане - текст

Любето й не се върнало - текст

Татари заробват девойка - текст

Караджа дума Русинка - текст

Замръкнала е хубава Яна - текст

Тодоре хайван копеле - солфеж - текст

- Тодоре, хайван копеле,
не свири нощем кавала,
че ще те фатят уруци....