Стоян на Недка думаше - текст

Петър Румяна думаше - текст

Откак се Мара родила - текст

Пуста Дена - текст

Тръгнала е Тодора - текст

Песен за капитан Петко войвода - текст

Пиян Георги - текст

Стоян дружина думаше - текст

Стоян за Стамбул замина - текст

Остана Станка сираче - текст

Индже през гора вървеше - текст

Мари, Станко - текст

Очи ле, черни череши - текст

Българе глава дигнале - текст

Марулче, чернооко булче - текст

В петък се Радка потурчи - текст

Сестро Грозданко - текст

Село, село - текст

Сам се Стоян похвалил - текст

Ябълко, да се разцветиш - текст

Втори вариант:
Я снощи мале отидах на студен бистър кладенец
Таман се туку наведах студена ода да наля
Студена ода ледена, ледена лед поледена.
Конски сикии изтропаха, мъжки гласове зачуха /2

И аз се мале обърнах, отдолу мале идеха
тридесте млади юнака със три зелени байряка.
И мойто любе там беше, там беше, мале видех го
И аз се, мале, обърнах зад едно дърво борово /2

Дано ме, мале, не види, не види и не познае
Пък той ме мале пак видя, пак видя и пак ме позна.
И ме на име повика: Тудоро, любе тъжовно...
Затъжи ли са за мене както я любе за тебе /2

Я снощи ходих на студен бистър кладенец - текст

Женала е дюлбер Яна - текст