Бърза хорото водеше - текст

Севдим Кальо - текст

Питат ме мале в селото - текст

Ти ли бе Гьорги - текст

Димка за вода ходеше -текст

Едрю на одер лежеше - текст

Разболял се е млад Милен - текст

Билье разделно - текст

Стоян на Надка думаше - текст

Тодорка Петрум думаше - текст / Граматиково /

Любе Радо ле, Радо ле - текст

Да не ходи у вуйчови си - текст