Песни от Странджа

Включените в сборника песни са изпълнени от "Славея на Странджа" - Жечка Сланинкова

Фолклорно пътешествие из Странджа с Димитър Кичев

Фолклорно пътешествие из Странджа с Димитър Кичев

Балканската война и трагедията на Българите в източна тракия

хроника, летопис
Автор: Стефан Апостолов

с.Калово история, бит, култура, етнография, родословия, фолклор

Желязко Стамов, "Село Калово"
хроника, летопис

Читалищата и Българския фолклор

Сборник доклади от Научна конференция "Национален странджанско-тракийски събор "Божура"

"От изгрев до залез"

Избрани стихотворения на каловския поет Желязко Стамов
По случай 100-годишнината на "Преображенското въстание"-
1903-2003 г

Път през времето. с.Граматиково - гора и дивеч

Автор: Димо Кънев, "Път през времето. Граматиково - гора и дивеч"

Преображенското въстание и прокудените Българи от бащиния край

Автор: Стефан Апостолов

с.Момина църква през вековете - Летопис

Автор: Димо Карабелов и Атанас Попов

Сборник с материали от Международна научна дискусия Еркечки Великден

Сборник с материали от Международна научна дискусия "Еркечки Великден"

Летописи за с.Вършило - история, бит, култура.

Автор: Атанас Радойнов

Книга-летопис за хор "Странджанска зеленика", Бургас

Иван Петков, "Магията"

Сборник доклади от Научна конференция Национален странджанско-тракийски събор Божура

Божура - първа научна конференция

Пенчо Пенчев, Урокът на историята

Посветена на тракийските бежанци
Доц. Д-р Пенчо Пенчев

Туристическа Странджа с.Калово

Автор: Желязко Кирязов Стамов

с.Росеново хроника, летопис

Диана Радойнова, Атанас Радойнов, "Росеново"

с.Белеврен - исторически очерк

Автор: Стоян Калпаклиев, Славчо Гагев

Предците - Милчо Касъров

ПОСВЕЩАВАМ НА ДЕДИТЕ МИ – ПОБОРНИЦИ,
УЧАСТНИЦИ В ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ (1903 г.)
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ИЗТОЧНА ТРАКИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО.

Сенките на прадедите. Бит и душевност - с.Крушевец

Сенките на прадедите.
Бит и душевност - първо издание

с.Драчево ще бъде във времето, летопис

хроника, летопис

Летописна книга за с. Орлинци (Орханово), област Бургас

Автор: Жеко Златев