Mar. 28, 2016

Каменна Бърчина - тракийско светилище в Странджа

Каменна Бърчина е едно от най-посещаваните тракийски светилища в района на Странджа поради местоположението си. Намира се съвсем близо до пътя между село Граматиково и Малко Търново. Според археолозите е на възраст 3-4 хиляди години. На север и запад представлява гористо възвишение, а югоизточната страна завършва със скала.
Това е било място, на което по време на лятното слънцестоене се е посрещал Богът Слънце. Правели са се древни ритуали с леене на вино, вода и кръв върху изсечени в скалата соларни кръгове. Както за повечето древни култури, така и за траките небесните тела са били изключително важни и дори обожествявани. Древните астрономи не са притежавали големи телескопи, а само очите си, но това не им е попречило да се опитат да разгадаят звездите.
В подножието на скалата започва вековна дъбова гора, в която все още има следи от древните градежи. Не може с точност да се каже за какво са служили те, но ясно си личи типичният за траките градеж от суха зидария. Това говори за голямото значение, което е имало мястото. Траките са строили домовете и селищата си предимно от дърво, а гробниците и светилищата си от камък.
Качвайки се отново на скалата и поемайки на запад по пътеката, ще стигнете до така нареченото провирало. Това представлява естествено скално образувание във формата на гъба. Вероятно дообработено от траките. В основата му има не много голям процеп, през който един нормален на размери човек би могъл да се провре без много усилия. Казват, че ако минеш през провиралото ще бъдеш здрав и щастлив пред годината.