Mar. 28, 2016

Светилището Индипасха в Странджа.

Индипасха е предполагаемо древно тракийско скално оброчище намиращо се в близост до с.Сливарово на територията на природен парк Странджа.
Твърди се, че Индипасха е започнало да действа като култово място преди повече от 2000 години, но за конкретна датировка до сега не съществува научна хипотеза. Съществуват предположения, че името на оброчището означава "след Пасха" или дори "анти Пасха" - т.е. "срещу Великден", но тези предположения не почиват върху конкретни научни доказателства.
Според устно предаваната легенда от жителите на с.Сливарово разказва, че след столетия на забрава, изворът с лековитата вода бликащ изпод скалите на култовото място случайно е открито от собственик на сляп бивол. Животното служило на стопаните си дълги години, но остаряло и ослепяло. Собственикът, не искал да умъртвява остарялото животно, затова го пуснал на свобода в гората. Няколко дни след като бил пуснат на свобода, биволът се завърнал прогледнал. Минало известно време и поради старостта животното отново ослепяло. Така, няколко пъти се повтаряло чудодейното "проглеждане" на бивола, докато собственикът му решил да го проследи, за да разбули мистерията. Така стигнал до скали, в чиято основа се процеждала вода, която се събирала в малко езерце. Така "тръгва" и вярването за "живата вода", която лекува болести и изцерява недъзи.