Apr. 7, 2016

Заслони в Странджа

Възстанови са повече от 120 туристически и посетителски обекта. Изцяло са обновени 8 заслона от камък и дърво. Възстановени са местата за отдих „Чешмянски поляни” до Петрова нива, „Кобарелова воденица” и „Двата вриса” край село Бръшлян, „Св.Константин” до село Стоилово, „Кренеро” край село Кости и „Харманята” в землището на село Бродилово. Ще бъдат довършени елементи от парковата мебел в Черноморска Странджа. На различни места са поставени 40 дървени маси с пейки.
На разположение на посетителите са още 50 пейки в различни местности - до параклиси, чешми и огледни места . За туристите и природолюбителите са подновени 10 дървени, малки заслони. Ремонтирани са 4 огнища, 10 информационни табели, две платформи – „Окото на бухала” над с. Звездец и платфармата в м. „Богородишки дол” по-известна като „Казанчето”.
Достъпни и безопасни са 3 дървени кули - „Кукулят” в м. „Качул”, откъдето се открива прекрасна гледка към меките извивки на р. Велека, и 2 кули в м. „Чукарет” над с. Варвара, с панорамен изглед към Черноморска Странджа.
Почистени и ремотринати са и 15 стари чешми.
Странджа е най-голямата защитена природна територия в България- 1 161 кв. км, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, да съдейства за устойчивото икономическо развитие на региона и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство.