May. 25, 2016

Резерват „Пясъчната лилия“

Статут: Обявен е като резерват на 29 юни 1962 г. и след това е прекатегоризиран на поддържан резерват на 15 октомври 1999 г. Целта на обявяването е да се опази едно от най-големите находища на пясъчна лилия върху пясъчни дюни.
Това растение буди основателен интерес сред туристите и любителите на природата, то е нежно със силно ухаещи цветове. Известно е сред местното население още с името "пясъчен крем" и "пясъчна фея". Поради характера на местообитанията си и рядката си красота, някои наричат пясъчната лилия "царица на пясъците" или просто "цвете на дюните". За съжаление това интересно растение все повече намалява и за да бъдат запазени малките останали находища е поставен под закрила на Закона за защита на природата у нас още през 1961г. Пясъчната лилия цъфти през юли и август, цветовете й са редки, снежнобели, нежни и предизвикват основателно възхищение. Поради непрекъснатото намаляване на този красив растителен вид е необходимо да се направят повече усилия за нейното опазване, особено от туристите.